Vážení prijímatelia 2%-ného podielu zaplatenej dane

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že počnúc 01.09.2022 plynie lehota do 15.12.2022, v ktorej je možné u notára osvedčiť splnenie podmienok podľa § 50 Zákona o dani z príjmov v platnom znení za účelom prijímania 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

V prípade, že máte záujem o registráciu kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.